You Are Here: Home » Strauman.no

Innbyggerforeningen gjenoppstår?

Undertegnede tar initiativ til å få stablet på beina en innbyggerforening i Strauman igjen og inviterer til stiftelsesmøte 19.april kl. 19.  Bakgrunnen for initiativet er at Strauman Grendeutvalg ikke har vært i drift siden 2015. Ønsket fra initiativtaker er at foreningen skal være et talerør som ivaretar grendenes fellesinteresser, arrangerer folkemøter og deler relevant informasjon på informasjonsportalen ...

Read more

Årsmøte i Strauman Idrettslag

Mandag 21.november kl. 19 arrangeres det årsmøte i Strauman Idrettslag. Møtested er: Barnehagen. Registrer oppmøte/stemmeberettigede Godkjenne innkalling Valg av referent og protokollsignaturer Årsberetning Regnskap Kontigent Innkomne saker Ballbinge Lysløypa Annen idrett / sport Valg   ...

Read more

Informasjonskanal og talerør for Strauman?

Jeg ønsker å komme i kontakt med folk i Strauman for å diskutere å få opp en frivillig forening for fellesprosjekter som angår Strauman. Det har tidligere vært håndtert gjennom Strauman Grendeutvalg, og kan kanskje fortsatt være det, men ønsker å kunne endre formål, form og fasong. Mitt utgangspunkt er at det hadde vært fint med en forening som gjorde  jobben med å legge til rette for at informasjon kommer ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top