You Are Here: Home » Strauman.no » Møte i Straumankompaniet

Møte i Straumankompaniet

Torsdag kveld ble det avholdt møte i Straumankompaniet. Det var godt oppmøte på Straumanbutikken og arbeidsgruppen fikk pløyd gjennom mange viktige saker det skal jobbes med i tiden fremover.

Etter å ha vært drevet et drøyt år med interimstyre ble det enstemmig vedtatt at arbeidet med offisiell stiftelse skal starte. Det skal jobbes for å få på plass folk til foreningen fra alle bygdene i Strauman, fra Lyngvær til Brenna, slik at alle grendene er representert og kan bidra.

Formålet for foreningen er foreslått noe i denne duren:

«Straumankompaniets formål er å arbeide for å utvikle det sosiale, kulturelle og næringsmessige grunnlaget for innbyggerne i Strauman. Foreningen skal være et samlende organ og være et talerør utad i saker som berører innbyggernes interesser. Foreningen skal også arbeide for å utvikle et godt og aktivt bomiljø i Strauman, drive bygdeportalen www.strauman.no, samt være tilrettelegger for arrangering av folkemøter.»

Foreningen skal drive etter konsensusmodellen. I saker hvor det er motstridende interesser for innbyggerne skal foreningen innta rolle som tilrettelegger for informasjon og møter.

About The Author

Number of Entries : 105

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top