Årsmøte UL Nøkkåsen

0
152

Innkalling til årsmøte i UL Nøkkåsen 20.februar kl. 20 på Straumanbutikken.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret.

Sakene sendes til post@strauman.no eller via et styremedlem.

Fullstendig saksliste med legges ut en uke før årsmøtet.

Foreløpig saksliste:

  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Innkomne forslag
  • Kontigent
  • Valg av styre
Reklame