Grendeutvalgets innstilling til forslag om utredning av felles skole for Strauman og Gimsøya på Kleppstad

0
204

Grendeutvalget har fått forståelse av at det vil bli fremmet forslag om utredning av ny felles skole for Strauman og Gimsøya på kommunestyremøtet den 16. desember 2013. Dette på bakgrunn av innsamlede underskrifter fra foreldre i skolen. I den forbindelse hadde vi 5.desember styremøte i grendeutvalget for å komme med en uttalelse i forkant av kommunestyremøtet.

Grendeutvalget mener at underskriftene som er samlet inn ikke kan brukes som bakgrunn for å vedta en utredning. For det første har ikke denne underskriftskampanjen gått gjennom FAU. For det andre har vi fått tilbakemeldinger fra foreldre om dårlig informasjon om bruken av disse underskriftene. For det tredje mener grendeutvalget at skolen er en så viktig innstans i bygdesamfunnet at en endring av skolestrukturen angår alle som bor i Strauman, og ikke bare de som har barn i skolealder akkurat nå.

Grendeutvalget har besluttet at grendenes innstilling til utredningen skal avgjøres i en folkeavstemming der alle over 18 år med bostedsadresse i Strauman blir oppfordret til å avgi sin stemme. Folkeavstemmingen avholdes på en ekstraordinær generalforsamling i regi av grendeutvalget i januar 2014. Vi ber om at kommunestyret utsetter behandlingen av denne saken og lar resultatet av folkeavstemmingen være rådende for sitt vedtak.

Vi beklager at folkeavstemmingen ikke er avholdt før kommunestyremøtet. Dette grunnet at vi sent ble orientert om det kommende forslaget.

Dette ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Leder brukte sin dobbeltstemme for å få flertall.

Navn Rolle Grend For grendeutvalgets vedtak
Hedda Greger-Pettersen Styreleder Brenna Ja *
Cathrine Hasselberg Styrerepresentant Gravermark Ja
Renate Fjellheim Ulriksen Styrerepresentant Sydalen Ja
Kai-Edgar Westeng Styrerepresentant Rystad Nei
Kjell-Ola Tønder Styrerepresentant Kleppstad / Olderfjord N Nei
June Olsen Styrerepresentant Olderfjord S / Lyngvær Nei

 

Med vennlig hilsen

Strauman grendeutvalg

Hedda Greger-Pettersen

Reklame