Årsmøte Strauman grendeutvalg

0
141

Torsdag 6.mars kl.19 er det klart for årsmøte i Strauman grendeutvalg.

Årsmøtet har følgende saker:

 • Årsberetning
 • Nye vedtekter (utarbeidelse)
  Innsendte innspill fra medlem:
  «Sak 1: Valgkomite – ordningen avikles. Forslag: hver bygd velger sin representant/representanter og bygdas medlemmer stemmer over dette på årsmøte.
  Sak 2: Stemmelikhet – ved stemmelikhet i grendeutvalget foreslår jeg at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling, der generalforsamlingen stemmer over saken. Innkallelse må kunne gjøres med kort varsel eks.1 uke. Dette for  å unngå at leder i grendeutvalg skal bli nødt til å bruke dobbelstemme der det er likhet.»
 • Grendeutvalgets rolle i utredningsutvalget 
  Bør det avholdes en folkeavstemning i Strauman?
 • Utbedring av veier
  «Brennaveien (Kleppstad – Brenna)»
  «Olderfjordveiene»
 • Valg
  Brenna, Gravermark, Sydalen, Rystad, Kleppstad
Reklame