Vedtak fra årsmøtet i Strauman grendeutvalg

0
150

Vedtak fra årsmøtet 2014

Referent: Kai Edgar Westeng

Ordstyrer: Kenneth Greger-Pettersen

Oppmøte: 63

SAK 1: Nye vedtekter

Vedtak: En arbeidsgruppe med leder i grendeutvalget, Marit Nilsen og Harald Hansen utarbeider vedtekter som foreslås på et møte. Vedtekter presenteres av komitèen så fort som mulig. Grendeutvalget fortsetter sitt virke foreløpig inntil nye vedtekter er på plass.

SAK 2: Grendeutvalgets rolle i utredningsutvalget (folkeavstemming)

Vedtak: Grendeutvalget vurderer og innkaller evt. til folkemøte ved behov. Referat fra utvalgsmøter er offentlig tilgjengelig. Informasjonen skal gis så mye som mulig

SAK 3: Utbedring av veier

Vedtak: Utvalget skal arbeide for utbedring av «Brennaveien»
Vedtak: Utvalget skal arbeide for utbedring av «Olderfjordveiene»

SAK 4: Valg

Valgkomitè presenterte sin innstilling. Følgende ble valgt inn. På Rystad var det avstemming.

Brenna: Kenneth Greger-Pettersen (vara Daniel Edmundsønn) 2016
Gravermark: Asbjørn Hasselberg (vara Håkon Solberg) 2015
Sydal: Renate Fjellheim Ulriksen (vara Undis Aasegg) 2016
Rystad: Sten Arne Dreyer (vara Kai Edgar Westeng) 2015
Kleppstad / Olderfjord N: Wiggo Pettersen (vara Kjell Ola Tønder) 2016
Lyngvær / Olderfjord S: June Olsen (vara Geir Magne Salamonsen) 2015

Sunnlandsfjorden: Dagfinn Nilsen (vara Arne Johannesen) 2016

Leder: Kenneth Greger-Pettersen (1 år)

Valgkomitè: Arild Pedersen og Trond Jørgensen

Reklame