Sydalen kunstgressbane

0
323

Forprosjektet for kunstgressbane i Sydalen er i full gang. Banen er prosjektert til 55 x 90 meter med lysmaster langs fylkeveien. Det er også planlagt søknad til kommunen om å få lage parkeringsplasser nedenfor fylkesveien (der det er skog i dag). Det er også fremmet ønske om en «speakerbu» som også kan fungere som kiosk under arrangement på idrettsplassen.

Reklame