Oppdatering utredningsutvalget

0
72

Utredningsutvalget har utsatt fristen fra 23.juni til utpå høsten før innstilling til kommunestyret sendes.

Her er dokumentene som foreløpig er utarbeidet som gjelder Strauman

Prospektet felles skole Strauman og Gimsøy

Samfunnsregnskap ved flytting av skole

Ungdomsskolefløy opprusting

Barneskole og barnehage

Foreløpig status på de to alternativene:

sydalskoleAlternativ #1:
Behold hver sin skole i Sydal og Gimsøy. Utbedre/rust opp/bygg nytt på, i eller rundt gjeldende skolebygg og plass.

 

 

 

 

 

fellesskoleAlternativ #2:
Ny felles skole for Strauman og Gimsøy. Er foreslått plassert på Kleppstad, på andre siden av grustaket på Brennaveien. Prospektet tar høyde for et bygg på 1000 kvm2 med 20 barnehageplasser og 70 elevplasser.