Folkeavstemning

0
160

Folkeavstemning i «Skolesaken».

Dato: 17.august
Tid: Fra kl. 12 – 17

Kan du ikke møte i dette tidsrommet kan du ringe inn din stemme. Telefonnummer og fremgangsmetode legges ut på hjemmesiden etter neste styremøte.

Skolesaken

Reklame