Utredningsutvalget går inn for felles skole

0
137

I dagens møte i utredningsutvalget fikk de stemmeberettigede avgi sin innstilling til alternativene i skolesaken.

Utredningsutvalgets innstilling er å gå for felles skole på Kleppstad for skoledistriktene i Strauman og på Gimsøy.

Skolen foreslås å ligge i nærheten av knutepunktet på Kleppstad og er foreløpig dimensjonert til 70 elever i skole og 30 barn i barnehage i et bygg på ca. 1000 kvm2.

Innstillingen sendes til kommunestyret som behandler saken 29.september.

 

Reklame