Trådløst bredbånd til Strauman?

0
190

Vågan kommune ble forbigått når Post- og teletilsynet tildelte midler til bredbåndsutbygging i kommunen. På bakgrunn av det har Grendeutvalget jobbet med å finne alternative løsninger for Strauman.

Trådløst bredbånd
Nordkontakt i Bodø kan levere trådløst internett til Strauman med å sette opp master for å nå til alle bygdene. Nordkontakt har gjort samme prosess i Beiarn hvor 600 husstander fikk trådløst internett og prislappen ble 4 millioner. Det er ikke regnet på hva en trådløs løsning vil koste for Strauman, men området er vesentlig mindre enn Beiarn. En løsning kan være å bruke den eksisterende fiberløsningen frem til Rystad for å distribuere den videre til bygdene, kanskje i samspill med sender ut fra Gimsøy.

Billigere enn fiber
Til sammenligning har Grendeutvalget fått opplyst en pris på 10 millioner fra Lofotkraft for utbygging av fiber til alle bygdene i Strauman.

En forespørsel er sendt kommunen for videre oppfølging.

Reklame