Møte om revisjon av arealplanen

0
169

Revisjon av arealplanen
5 februar kl 18.00
Sted: Straumanstua

Arbeidet med revisjon av arealplanen med kystsonen for Vågan kommune har nå kommet så langt at kommunen ønsker å drøfte forslaget med innbyggerne i kretsen.

Møte vil bli organisert som en kafèdialog der innbyggerne reflekterer og samarbeider om å gi innspill til de planer kommunen har tenkt så langt. Orientering om planprosessen og forslag til arealbruk i grenda vil bli gitt av planrådgiver Johan H Weydahl.

Styringsgruppa som består av Eivind Holst, Harald Hansen, Frits Blix Hansen, Bjørga Delp og Liv L Skjønnås vil være tilstede og lede møtet.

Vi håper på stort engasjement – Bli med å forme utviklingen i ditt område.

Velkommen

Målgruppe er: Alle som bor i Brenna – Gravermark – Sydalen – Rystad – Kleppstad – Olderfjorden – Lyngværstranda – Lyngvær

Reklame