Skissemøte

0
245

Det inviteres til skissemøte på Straumanstua mandag 11/5 kl. 18.00

Her vil skissene bli diskutert og drøftet, og DU kan komme med viktige innspill.

 

Styringsgruppa som jobber med saken vil gjerne ha våre synspunkter og innspill inne til deres møte 26.mai.

 

Se gjerne over skissene før møtet. Skissene ligger ute på Straumans facebookside, og kan også sendes på mail til de som måtte ønske det.

 

Vel møtt!
image

Reklame