Være, eller ikke være for Sydal barnehage

0
263

Med bygging av nytt oppvekstsenter går vi i Strauman en spennende høst i møte. I går hadde barnehagen første barnehagedag i midlertidige lokaler på Tøa, mens skoleungene på mandag skal ha første skoledag på Gimsøya. Det blir morsomt å følge prosjektet dag til dag etter hvert som det gamle bygget blir revet, og det nye kommer opp. Et nytt oppvekstsenter vil gi et stort løft for bygdesamfunnet og gjøre oss mer attraktiv for tilflyttere.

Nå ser jeg meg likevel nødt til å komme med en bekymringsmelding. Som foreldrerepresentant i barnehagen var jeg i går i et møte på Vågan eiendom for en gjennomgang av de foreløpige tegningene av oppvekstsenteret. Der ble det presentert flotte lokaler både for skole og barnehage, men samtidig ble det gitt noen signaler som gjør meg bekymret for at barnehagedelen av Strauman oppvekstsenter kan bli skrinlagt.

Problemstillingen er at selv om vi har et godt grunnlag av barn under skolealder, er det et fåtall av disse som går i barnehage her. Av 13 barn i barnehagealder er det kun 5 av disse som går i Sydal barnehage. Når foreldrene velger andre barnehager enn den lokale for barna sine, gir dette et sterkt signal til politikerne om at vi ikke ønsker et tilbud i Strauman.

Kommuneøkonomien er under sterkt press og det er en del politikere som mener at det hadde vært en bedre løsning å legge ned Strauman oppvekstsenter enn å bruke masse penger på å bygge nytt. Når anbudene på nytt oppvekstsenter etter hvert kommer inn, og kuttene starter, tror jeg det kan bli vanskelig for våre politiske støttespillere å argumentere for å beholde barnehagen som en del av bygget når interessen er så lav. I så fall har Strauman mistet et lokalt barnehagetilbud for alltid.

Dette vil være utrolig trist for barna som benytter seg av tilbudet i dag og for de som har sin arbeidsplass der. I tillegg vil det være trist for skolen om barnehagen forsvinner ut.

Men hvorfor bør de som ikke bruker barnehagen bekymre seg for om den blir lagt ned? I et lite bygdesamfunn som Strauman henger tilbudene sammen. Hvis man først begynner å rokke med grunnsteinene i bygda, er det fort gjort at de andre tilbudene faller sammen som et korthus. Den dagen det ikke finnes barnehage, skole, butikk og fritidstilbud, vil Strauman være en lite attraktiv plass å bo. Boligprisene vil falle kraftig (for hvem vil vel bosette seg på en død plass?), og det vil bli vanskelig å få solgt husene for de som har lyst å flytte. Det finnes nok av eksempler rundt i Lofoten på fraflyttede bygder.

Når jeg har spurt småbarnsforeldre om hvorfor de ikke vil bruke barnehagen er det noen svar som går igjen:

  • Miljøet er for lite.

Det kan jeg for så vidt være enig i. Men grunnen til at miljøet er lite er jo fordi folk ikke bruker barnehagen. Hvis de som har barn i barnehagealder hadde benyttet seg av tilbudet, hadde det vært 13 barn i barnehagen. Det er etter min mening en helt passelig størrelse.

  • Lokalene er nedslitt.

Jeg har jobbet i barnehage i Vågan i seks år og har i den tiden vært inne i mange av barnehagebyggene rundt om i kommunen. Min oppfatning er at barnehagen i Sydalen holder god standard i forhold til hva som finnes ellers. Dette argumentet faller uansett i fisk siden det nå blir bygget flunkende nytt.

  • Det er vanskelig å rekke åpningstidene.

Åpningstidene i barnehagen er i dag 07.00-16.30. Dette bør være innenfor hva foreldrene kan rekke. Denne problemstillingen kommer de uansett til å møte den dagen barna starter på skolen. Men holdningen i barnehagen har også bestandig vært at de strekker seg så langt som mulig for å imøtekomme eventuelle problemer med henting. Mye kan løses hvis vi bare prater sammen og er løsningsorientert.

Så min oppfordring til småbarnsforeldre i Strauman er å tenke seg om på nytt og vurdere om dere vil benytte barnehagen lokalt. For de som vil benytte barnehagen når det nye bygget står klart, er det viktig at dere kontakter kommunen og melder deres interesse så fort som mulig, slik at disse tallene kommer med når kommunestyret tar sin endelige beslutning. Dette gjelder også de som har barn under barnehagealder eller er gravid nå. Disse tallene vil spille en avgjørende rolle når den endelige beslutningen blir tatt om barnehagens framtid.

 

Mvh

Hedda Greger-Pettersen

Foreldrerepresentant i Sydal barnehage

Reklame