Informasjonskanal og talerør for Strauman?

0
156

Jeg ønsker å komme i kontakt med folk i Strauman for å diskutere å få opp en frivillig forening for fellesprosjekter som angår Strauman. Det har tidligere vært håndtert gjennom Strauman Grendeutvalg, og kan kanskje fortsatt være det, men ønsker å kunne endre formål, form og fasong.

Mitt utgangspunkt er at det hadde vært fint med en forening som gjorde  jobben med å legge til rette for at informasjon kommer ut til folket og kan kalle inn til eventuelle fellesmøter. De fleste bygdene har egne innbyggerforeninger som håndterer saker innad i bygden selv.

Personlig tror jeg på et organ uten bestemmelsesrett overfor de andre bygdene. Foreningen vil fungere som et informasjonsledd og tilrettelegger for fellesmøter der det er naturlig. Det vil kanskje ikke ha like stor slagkraft i saker der vi må tenne fakler og hyppe med nevene, men det vi samtidig unngår er interessekonflikter der Straumanbygdene ikke har felles utgangspunkt.

Det er mange utenfra som tar kontakt for hvor man kan henvende seg for å få ut slik informasjon, og jeg deler gjerne via jobben på Strauman.no og via Facebooksiden.

Hvis noen er interessert i å kunne bidra her, eller har tanker og idèer om hvordan det kunne vært så ta gjerne kontakt med meg.

Reklame