Innbyggerforeningen gjenoppstår?

0
146

Undertegnede tar initiativ til å få stablet på beina en innbyggerforening i Strauman igjen og inviterer til stiftelsesmøte 19.april kl. 19. 

Bakgrunnen for initiativet er at Strauman Grendeutvalg ikke har vært i drift siden 2015.

Ønsket fra initiativtaker er at foreningen skal være et talerør som ivaretar grendenes fellesinteresser, arrangerer folkemøter og deler relevant informasjon på informasjonsportalen Strauman.no.

Videreføring av Strauman Grendeutvalg eller stifte ny forening?

Manglende vedtekter i det gamle Grendeutvalget og en skolesak med høy temperatur gjorde at forrige forening gikk i dvale. Det ble i forkant utarbeidet et forslag til nye vedtekter for forening som kan være et utgangspunkt for diskusjon i tilfelle det blir stiftelse. Jeg foreslår et par endringer for å forebygge fremtidige interessekonflikter og prosedyrer når slikt inntreffer.

Jeg ga meg i 2015, men bidrar gjerne til å få dette opp å stå igjen.

Send meg gjerne mail på kgp@webium.no med innspill og evt. ønske om å bidra.

Vedtekter Strauman grendeutvalg

 

 

Reklame