TEMAKVELD OM TILSKUDDSORDNINGER FOR FRIVILLIGHETEN I VÅGAN

0
240

INVITASJON-TEMAKVELD OM TILSKUDDSORDNINGER FOR FRIVILLIGHETEN I VÅGAN

TORSDAG 12. OKTOBER, KANTINA PÅ RÅDHUSET, Svolvær, Storgata 29. Fra kl 18-

MØTEAGENDA:
Del 1: KL 18-19:00 – Kultur og fritidstilbud
Del 2: KL 19:15-19:45 – Idretts og friluftsliv
Del 3: Kl 20:15-20:45 – Spillemiddelordningen idrettsanlegg, friluftsanlegg, nærmiljøanlegg og lokale kulturbygg

Det vil en fortløpende gjennomgang av de mest aktuelle tilskuddsordningene som finnes. Noen tips til hvordan utforme prosjektsøknader blir gitt.
De som deltar, møter opp til den del de føler er naturlig (del 1-3)
Skulle din forening være usikker på om denne temakvelden er matnyttig, så er det bare å ta kontakt med undertegnede i forkant for nærmere info/avklaring.

I etterkant vil alle og foreninger motta en oppdatert oversikt over tilskuddsordninger.
På nyåret vil det bli gjennomført en workshop i hvordan skrive en god prosjektsøknad (type større prosjekter)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Mens for grendene med lang reiseavstand, så vil det komme tilbud om oppsøkende besøk i de grendene det er interesse, med samme opplegg som dette.
Oppsøkende besøk i grendene vil bli gjort i samarbeid/etter avtale med innbyggerforening/grendeutvalg.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Påmelding innen 9.oktober til roger.olsen@vagan.kommune.no Dere trenger kun oppgi navn på foreninga, samt antall personer som kommer.
Enkel servering.
Velkommen til møteplass for frivilligheten i Vågan kommune

ARRANGØRER/SAMARBEIDSPARTNERE:
VÅGAN FRIVILLIGSENTRAL
VÅGAN KOMMUNE VED ALLMENN KULTUR
VÅGAN EIENDOM KF
VÅGAN IDRETTSRÅD
LOFOTEN FRILUFTSRÅD
VÅGANDSTIFTELSEN

Reklame