Møte flyttet

0
305

Det planlagte møtet torsdag 15.februar kl. 20 flyttes grunnet fravær av initiativtaker.

Møtet flyttes til uken etter og ny dato kommer før helgen.

Det er et møte i interimstyret i innbyggerforeningen Straumankompaniet.

Offisiell etablering og styre er et av møtepunktene. Interesserte oppfordres til å både melde inn saker og stille på møte.

Møtet er planlagt avholdt på Straumanbutikken.

Ta gjerne kontakt på kgp@webium.no for saker til Straumankompaniet.

Reklame