Årsmøte Strauman Idrettslag

0
190

Årsmøte Strauman Idrettslag
Mandag 30.april kl. 20 avholdes årsmøte i Strauman Idrettslag. Alle medlemmer oppfordres til å møte. Saker må meldes styret innen 2 uker før årsmøtet.

Saksliste:
1. Registrer oppmøte/stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling
3. Valg av referent og protokollsignaturer
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Kontigent
7. Innkomne saker (meldes styret i forkant)
8. Valg

Det skal blant annet velges ny formann og styremedlemmer. Vi ønsker gjerne å få inn nytt og ungt pågangsmot til vervene og ønsker du å bidra så kan du gjerne ta kontakt med valgkomitèen (Renate Fjellheim eller Cathrine Hasselberg).

Saker kan meldes til meg på e-post kgp@webium.no

Reklame