Straumanbutikken representert på Merkurkonferansen

0
218

Daglig leder i Straumanbutikken, Tony Pettersen, og Håkon Solberg fra gamle Strauman Handel deltar på Merkurkonferansen i Tromsø 1. – 2. mars. Håkon Solberg holder innlegg om Straumans vei tilbake til ny lokalbutikk og utfordringene rundt dette. Konferansen vil bl.a. orientere deltakerne om en ny søtteordning fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Reklame