Innspill på veinavn

0
196

Grendeutvalget har sendt forslag på foreslåtte endring av veinavn fra E10 Kleppstadveien til Brenna. Veien var foreslått til «Brennaveien», men dette er anmodet byttet til «Straumanveien» som Grendeutvalget ser som et mer naturlig navn på strekningen.

Reklame