Nå kommer butikken!

0
147

Håkon I. Solberg har fått dispensasjon fra arealplan for gjenoppbygging av butikk, kafè og lager etter brannen i fjor sommer.

Vedtaket sier: «Tiltaket gir samfunnsmessig positiv effekt og har ingen negative innvirkninger på omgivelsene. Med hjemmel i plan og bygningslovens pbl. § 29-4 gis dispensasjon for høyde på ny bygning tilsvarende opprinnelig bygning»

Byggsaksbehandler har også gitt tillatelse til at grunnarbeidet kan starte.

Straumanbutikken AS vil innkalle til aksjonærmøte i juni.

Nå kommer butikken!

Reklame