Aksjonærmøte for Straumanbutikken på Nøkkåsheimen

0
180

Tirsdag 7.juni kl. 19 arrangerer Straumanbutikken et orienteringsmøte på Nøkkåsheimen for aksjonærene vedr. byggingen av ny butikk.

Håkon I. Solberg orienterer om byggeperioden, mens Kenneth Pettersen holder en liten presentasjon rundt aksjeselskapet, tilskudd og veien videre.

Reklame