Å spare seg til fant

0
144

I dag skal kommunestyret ta stilling til sparetiltakene foreslått av rådmannen på forrige kommunestyremøte. Det er en krevende materie å gå inn i, for et kort blikk ut til Europa understreker viktigheten av å holde orden på balansen mellom inntekter og utgifter. Rådmannens jobb er viktig og hans forslag må opp til nøye vurdering.

Samtidig er det viktig at innsparingene ikke hiver ut barnet med badevannet. Industrien kan lære oss noe om å takle økonomiske nedgangstider og samtidig tenke langsiktig. Da finanskrisen rammet i 2008 var det hovedsakelig to måter for industribedrifter å møte den på. Den ene var å kutte alle kostnader så fort som mulig. Permittering, oppsigelser og ut med alle lærlinger og kostnader som ikke var strengt nødvendig for kjærnevirksomheten. Den andre var å bruke tiden til kompetanseheving. Mange bedrifter stanset produksjonen, fordi det ikke var kjøpere til produktene. I stedet for å kaste alle på dør, valgte enkelte bedrifter å bruke tiden til å skaffe fagbrev til ufaglærte og skaffe ny kompetanse, slik at bedriften var klar til å møte et nytt marked med nye krav og nye kunder, da verdensøkonomien tok seg opp igjen. Hvilken strategi tror du fungerte best?

Til tross for viktigheten av å spare inn, og respekten for rådmannens svært utfordrende jobb, mener jeg forslaget om å sentralisere ungdomstrinnet og rektoroppgavene i Vågan er feil medisin. Svært feil. Jeg har arbeidet på fulltid med utdanningspolitikk i syv år nå, og i grunnutdanningen er det noe som fremstår som spesielt viktig. Nemlig ledelse.

I 2009 kom Kunnskapsdepartementet med en stortingsmelding som gikk gjennom hele utdanningssystemet i Norge, for å styrke det og gjøre endringer basert på nyere forskning om hva som gir bedre kvalitet i skolen. Helt sentralt da var økt fokus på skoleledelse og rektor. Undersøkelser viser at læringsutbyttet er større og trivselen blant både elever og lærere er større i skoler der rektor har lederutdanning eller tidligere ledelseserfaring.
Rektors evne til å løse utfordringer, bygge fagmiljø og ta langsiktige strategiske valg for utviklingen av skolen, er helt avhengig av at rektor har sitt daglige virke på skolen. Å slå sammen rektorgjerningen til flere skoler er egentlig ikke noe annet enn å legge ned rektorstillingene og kalle skolesjefen i kommunen for ”felles rektor”.

En slik felles rektor vil aldri ha mulighet til å ha oversikt over behov og utfordringer ved hver enkelt skole, som det i følge all forskning om norsk skole viser at rektor bør ha. Og viktigst av alt, en felles rektor for flere skoler vil ikke ha mulighet til å etablere det forhold til hver enkelt lærer som er nødvendig for å utøve en forsvarlig form for arbeidsgiveransvar. Trivselen og den faglige utviklingen til hver enkelt lærer helt avgjørende for elevenes læringsutbytte. En fulltidsleder på hver enkelt skole kan legge til rette for at lærerne får mulighet til å ta etter- og videreutdanning og stadig oppdatere sin kunnskap, og ta tak i eventuelle personalkonflikter. Det vil ikke en sentralisert rektor kunne gjøre. En slik sentralisering vil gå ut over det faglige nivået, og oppfølgingen av lærerne som arbeidstakere.

Et annet sparetiltak jeg også vil ta tak i er forslaget om å sentralisere ungdomsskolen. Utfordringen ved alle distriktsskoler er å opprettholde kritisk nivå av lærekrefter og kompetanse. Hvis skolen og fagmiljøet blir for lite, faller kvaliteten. Ved å sentralisere ungdomsskolene i kommunen vil kompetansen og de samlede lærekreftene ved grendeskolene forringes kraftig. De lærerne som forsvinner som følge av nedleggelsen av
ungdomsskolen, vil ta med seg viktig kompetanse. For eksempel i et fag som matematikk, er faglærers kompetanse det viktigste for elevenes læringsutbytte, selv på første trinn. Nedleggelse av ungdomsskolene vil være en så betydelig redusering av skolene, at det vil i realiteten være et første trinn i en uunngåelig nedlegging av hele skolen.

Jeg håper derfor politikerne velger bort disse to av rådmannens mange viktige forslag for å redusere kostnadene i Vågan kommune. Kommunen er i vekst og mange ungdommer flytter hjem. Å kutte i noe så fremtidsrettet og viktig som utdanning vil være et feilskjær. Lær av industrien og sett pengene på utdanning, selv når det er trangt om midlene. For å opprettholde skolestrukturen i Vågan, må vi også beholde rektor på hver enkelt skole og ikke sentralisere ungdomsskolen. Jeg håper og tror politikerne gjør de riktige valgene.

Jørn Sund-Henriksen
Straumanværing som har jobbet med utdanningspolitikk for Norsk Studentunion, Universitets- og høgskolerådet og Forskerforbundet.

Reklame