Nye veinavn

2
257

Kommunen har nå kommet med en kunngjøring ang. veinavn og innspill fra Strauman Grendeutvalg er ikke tatt til følge:

I begrunnelsen heter det:

Det er riktig at veien går gjennom hele Strauman området på Austvågøya, men begge sider av Gimsøystraumen (også Gimsøysida) omtales som Strauman området . Det blir da feil å navne veien på østsiden (fra E10 til Brenna) for Straumanveien.

Adresseveilederen sier at veinavnene skal være entydige, i dette tilfellet blir det ikke entydig da det kan være usikkerhet om hvilken side av Gimsøystraumen veien er.

Ut fra prinsippet om entydighet og at en navner veien med stedsnavnet der veien ender vil det være naturlig å beholde navnet Brennaveien som foreslått.

En misforståelse kan være katastrofal ved for eksempel en utrykning.

Når det gjelder forslaget om å navne veien inn mot Storhaugen for Øverveien får vi samme forhold med entydighet. I Svolvær har vi en vei ved navn Øvreværveien, dette ligger for nært opp til navnet Øverveien og kan også her skape misforståelser.

 

Det vil dermed si at forslagene som kom fra kommunen blir stående.

Direkte lenke

Reklame

2 COMMENTS

  1. Har aldri hørt før at Barstrandsiden av Gimsøystraumen har blitt benevnt som Strauman.
    Når det gjelder veien i Sydal har den her alltid vært Øverveien, og vvvil fortsatt være det, uavhengig om det finnes en Øverværvei i Svolvær

Comments are closed.