Butikken

Straumanbutikken ble stiftet 15.november 2010 og er driftsselskapet til  butikken som etableres i  den nye Solbergbrygga. Selskapet består av 96 aksjonærer fra første tegningsrunde. Det åpnes for tegning i en runde til før åpningen av butikken. Er du interessert kan du sende en epost til post@strauman.no slik at vi får notert deg på interesselisten.

Styret
Kenneth Pettersen (styreleder)
Solveig Fredriksen
Torill Westeng
Helge Ødegård
Renate Fjellheim Ulriksen

Daglig leder
Tony Pettersen
Tlf: 952 46 773

Regnskapskontor
Lofoten Økonomiservice

Revisor
Nordnorsk Revisjon